יו"ר

מיכל אבן (החוג לתקשורת)

חברי ועד  

הד"ר איתן רון (החוג למתמטיקה)
יפה בללי (היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה)
טל נוה (החוג ללשון העברית)
קים יובל (בי"הס הבינלאומי)
עמית צריקר (החוג לעבודה סוציאלית, המכינה האוניברסיטאית)
ערן פיק (החוג לתקשורת, החוג לסיעוד)
לודמילה גרמש (החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה)