software

תוכנות במחירים מוזלים דרך אגף המיחשוב ומערכות מידע של אוניברסיטת חיפה. 
לדוגמה: שדרוג Windows 7 Ultimate ב- 50ש"ח.

לפרטים לפנות למוקד תמיכה בטל' 8240609 (או טל' פנימי: 2609).