שאלות נפוצות - מחשוב

מחשוב

חברי סגל אקדמי זוטר בעלי כתב מינוי זכאים לקבל את ההנחות לתוכנות מחשב שלהן זכאים עובדי האוניברסיטה. פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר. 

תגיות: הנחות, מחשוב
לפי הסכם השכר, חברי סגל אקדמי זוטר שהנם בעלי מינוי סמסטריאלי/חצי שנתי יהנו משירותי ספריה ומחשוב למשך כל השנה.
תגיות: ספריה