Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום,

אסיפה כללית שנתית - דיווח
באסיפה הכללית השנתית שהתקיימה ב-20 במאי 2021 קיבלה האסיפה את המלצתה של מבקרת הארגון ואישרה את הדו"חות השנתיים (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי לשנת 2020) שהוצגו בפניה.
תודה לכל חברות וחברי הארגון שהשתתפו באסיפה ובדיון החשוב והמעניין שהתקיים בה בכלל ובפרט על השינויים בתקנון האוניברסיטה למניעת הטרדות מיניות.

החזר הוצאות נסיעה
בהתאם להודעת האוניברסיטה לארגון. החל מחודש מאי 2021 ישולם החזר הוצאות נסיעה בהתאם לנהוג לפני "תקופת הקורונה".
אנא בדקו בתלוש השכר שלכם (שישולם ב-1.6) כי קיבלתם תשלום נכון. בכל בעיה או שאלה - אנא צרו איתנו קשר.

חלוקת השי לחג פסח תשפ"א
חלוקת השי לחברות וחברי הארגון תסתיים ביום חמישי, 3 ביוני.
אם טרם כתבתם לנו מה השי שאתם מבקשים לקבל, אנא עשו זאת עד לתאריך זה.

בברכה,
ועד הארגון