תלמידי מחקר המועסקים בהוראה (תקן תלמ"ח) זכאים להקצבה מקרן קשרי מדע בינלאומיים.

ערך ההקצבה נקבע לפי דרגתו והיקף משרתו של העובד והנו נצבר משנה לשנה. למשרה מלאה עומדים הסכומים על 1,732 $ לתלמ"ח א' ו-2,488 $ לתלמ"ח ב'.

הקרן משמשת למימון פעילות מחקרית כהשתתפות בכינוס מדעי, השתלמות מקצועית וכיו"ב - הנערכת בחו"ל וכן השתתפות בכינוס מדעי או השתלמות מקצועית בתחום פעילותו של חבר הסגל, הנערכים בארץ. אפשר לנצל את הקרן לצורך רכישת כרטיסי טיסה וכן לתשלום דמי חבר באגודות מקצועיות בארץ ובחו"ל, והשתתפות בהוצאות ביטוח בריאות לנוסעים לחו"ל. 

חבר סגל יהיה רשאי לנצל סכום העומד לזכותו בקרן גם לצורך רכישת מחשב נייד או מחשב נישא וכן לרכישת תוכנות וציוד היקפי (מדפסת, סורק, כוננים חיצוניים). עם זה, ציוד המחשוב שיירכש יהיה בבעלות הבלעדית של האוניברסיטה ועובד שיסיים עבודתו לאחר שניצל את הקרן לרכישת מחשב, במהלך עבודתו, ישלם לאוניברסיטה את עלותו של המחשב בניכוי פחת. 

חבר סגל שתם מינויו, התפטר, או פוטר יהיה זכאי לקבל את סכום היתרה הרשום לזכותו בקרן בניכוי מס כחוק.

לצפיה בנוהל קרן קשרי מדע.

ישנה מערכת המאפשרת לתלמידי המחקר גישה ישירה לחשבונות קרן קשרי מדע דרך הפורטל.כל תלמיד מחקר שזכאי לקבל קרן קשרי מדע, יכול לקבל שם משתמש וסיסמא ותתאפשר גישה ישירה בפורטל למערכת. תלמיד מחקר המעוניין להתחבר למערכת, מוזמן להגיע אל מחלקת שכר בקומה 24 בבניין אשכול, על מנת לקבל שם משתמש וסיסמא. ניתן להגיע בימים א-ה בין השעות 10:00-12:00, אל הגב' איריס וינטרמן במחלקת שכר. (טלפון  04-8240327  04-8240327)