News1הסגל הזוטר הכריז סכסוך עבודה באוניברסיטת חיפה 
1.3.2011
ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה הצטרף לסכסוך שהוכרז באוניברסיטאות בן-גוריון, תל אביב וירושלים מדובר בכ-8,000 מסטרנטים, דוקטורנטים, מורים מן החוץ, מתרגלים ועוזרי הוראה

NRGהסגל הזוטר בעברית הודיע על סכסוך עבודה 
1.3.2011
בדרך לשביתה? ארגוני הסגל הזוטר מחמירים מחאתם נגד האוניברסיטאות, ואחרי בן גוריון ות"א, האוניברסיטה העברית הצטרפה למחאה

Ynetגם הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה הכריז על סכסוך עבודה 
1.3.2011
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה הכריז על סכסוך עבודה מול הנהלת האוניברסיטה. בכך הצטרף הארגון למקביליו באוניברסיטאות בן גוריון, תל אביב והעברית.

וואלההסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה הכריז על סכסוך עבודה 
1.3.2011
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה הכריז היום (שלישי) על סכסוך עבודה. בכך מצטרפים אנשיו לסכסוך שהוכרז באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת בן-גוריון ובאוניברסיטה העברית בירושלים, על-ידי כ-8,000 מאנשי ההוראה.

TheMarker ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת תל אביב הכריז על סכסוך עבודה 
27.2.2011
יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר: "יש סיבות לבריחת המוחות; תנאי מחקר לסגל האקדמי הזוטר בישראל עלובים"

וואלההסגל הזוטר: "לשנות מבנה הסגל באקדמיה" 
28.11.2010
יום לפני הדיון בוועדת הכספים על תכנית הרפורמה בהשכלה הגבוהה של משרד החינוך, קוראים ארגון הסגל הזוטר והתאחדות הסטודנטים לשינוי התכנית. "התכנית במתכונת הנוכחית לא תעזור"

News1פגיעה קשה במלגאים בחסות תיקון חוק מס הכנסה 
1.2.2010
ביום ד' תעלה לדיון בוועדת הכספים הצעת החוק הקובעת פטור מתשלום מס על מלגות קיום תוך הטלת מגבלות על חופש התעסוקה של הסטודנטים יו"ר פורום הסגל הזוטר: "האוניברסיטאות מנסות להעביר במחטף שינוי חוק אשר יאפשר להן להמשיך ולנצל את החוקרים הצעירים"

TheMarkerפעם חיכינו שפרופסור ימות בשביל תקן; כיום אפילו זה לא רלוונטי 
19.11.2009
חברי הסגל הזוטר של אוניברסיטת תל אביב שואפים לפתח קריירה באקדמיה הישראלית, אבל פסימיים לגבי הסיכויים שזה יקרה ? כשליש מהם חושבים כי הבעיה העיקרית של חוקרים ומרצים היא חוסר במקורות מימון של מלגות ומענקי מחקר ? סקר חדש ממפה את החסמים והברירות ומציע זווית חדשה לתופעת בריחת המוחות

NRGבדיקת nrg מעריב: פחות אנשי סגל בהשכלה הגבוהה 
14.10.2009
ערב פתיחת שנת הלימודים האקדמית, ציבור הסטודנטים ייאלץ ללמוד עם פחות עוזרי הוראה, מתרגלים ואנשי סגל

וואלההוסר איום השביתה: נחתם הסכם עם הסגל הזוטר 
14.12.2008  
אחרי עיכובים נחתם הסכם העסקה בין ארגוני הסגל הזוטר לוועד ראשי האוניברסיטאות. ההסכם לא כולל את הטכניון בחיפה.

Ynetחוזרים ללמד: יש הסכם עם הסגל הזוטר 
14.12.2008 
הוסר איום השביתה: נציגי הסגל האקדמי הזוטר ונשיאי האוניברסיטאות חתמו על הסכם בעלות של כ-60 מיליון שקל. עיקרי ההסכמות: לא עוד "מרצים מהחוץ", אלא מרצים עם זכויות סוציאליות ואקדמיות מלאות. רק בטכניון לא הגיעו להסכמות.

NRGהוסר איום השביתה באוניברסיטאות 
14.12.2008 
בטקס חגיגי בקמפוס גבעת רם בי-ם חתם הסגל הזוטר על הסכם ההעסקה החדש עם ראשי האונ' אשר ישדרג את מעמד אלפי חברי הסגל.

הארץנחתם הסכם בין נציגי הסגל הזוטר וועד ראשי האוניברסיטאות  
14.12.2008 
בכך מסתיים מאבק שנמשך כמה שנים על תנאי ההעסקה של המתרגלים והמורים מן החוץ, שהועסקו כעובדי קבלן ללא תנאים סוציאליים .

NRGהוחזר העתיד לאקדמיה הישראלית  
2.6.2008 
חלק ניכר מהסגל הזוטר באוניברסיטאות הועסק במשך שנים בתנאים פוגעניים, השבוע זה הסתיים.

NRGהסגל הזוטר חתם על הסכם ההבנות 
27.5.2008 
ועד ראשי האוניברסיטאות הסכים לשפר תנאי העסקת חברי הסגל וכעת קוראים כל הגורמים ליישום מהיר של מסקנות ועדת שוחט.

הארץהסגל הזוטר: הסכם ההעסקה החדש - היסטורי 
27.5.2008 
נציגי הסגל הזוטר באוניברסיטאות, שחתמו אתמול בבוקר בראשי תיבות על הסכם עם ראשי האוניברסיטאות בנושא הסדרת תנאי העסקתם, הביעו שביעות רצון רבה מההסכם.

Ynetהאוניברסיטאות מאיימות: השנה הבאה לא תיפתח  
27.5.2008 
הסטודנטים לא יכולים ללמוד בשקט: במהלך טקס החתימה על הסכם השכר עם נציגי הסגל האקדמי הזוטר, הזהיר נשיא אוניברסיטת בר-אילן כי ללא יישום דו"ח ועדת שוחט לא ניתן יהיה לפתוח את שנת הלימודים..

Ynetלמרות מו''מ ממושך: שביתה בטכניון היום 
26.5.2008 
ל-ynet נודע שהסגל האקדמי הזוטר וועד ראשי האוניברסיטאות החלו לגבש מסמך הבנות, אולם גם המו"מ הארוך לא מנע את תחילת השיבושים. היום יושבת הטכניון, ואם לא יושג הסכם - מחר תגיע השביתה לאוניברסיטת ת"א, ואז לירושלים.

וואלההסגל הזוטר ישבית מחר הלימודים בטכניון 
25.5.2008 
מידה ולא תושג התקדמות במו"מ עם האוניברסיטאות, ביום ג' יושבתו הלימודים גם בת"א. "עברנו לשלב הטנגו: צעד קדימה, שניים לאחור".

NRGמחר: שביתה באוניברסיטת ת"א 
11.5.2008 
הסגל הזוטר ישבית הלימודים בין השעות 14-12 במחאה על תנאי ההעסקה ויקיים במקום כנס הסברה.