המחשבון נועד לסייע לכם לבדוק האם היקף משרתכם המדווח בכתב המינוי תואם את היקף העסקתכם בפועל.
במקרה וישנה אי התאמה ואתם סבורים שאחוז משרתכם המדווח קטן ממה שהוא אמור להיות, ולכן כך גם שכרכם, אנא צרו איתנו קשר בהקדם האפשרי.
תוכלו להשתמש גם במחשבון השכר כדי לקבל הערכה של השכר המשולם וערך הזכויות הסוציאליות יחסית לאחוז המשרה ווותק. 

תקן העסקה:

תלמיד
לתואר ראשון או שני יועסק כעוזר הוראה. תלמיד לתואר שלישי כתלמ"ח. מרצה שאינו סטודנט ושעומד בקריטריונים של טופס ההצהרה יועסק כעמית הוראה. מרצה שאינו עומד בקריטריונים יועסק כמורה מן החוץ שהיקף העסקתו נקבע בהתאם ליחידות הוראה ולא לפי אחוזי משרה.
 
      
שעות הוראה/תרגול שבועיות:

כמה שעות אקדמיות בשבוע אתם נמצאים בכיתה. לתשומת ליבכם, השעות הנלוות לשעות ההוראה (בדיקת תרגילים, בדיקת עבודות, שעות קבלה, מענה לסטודנטים במייל וכדומה) כבר מגולמות בתעריף הגבוה יותר של שעת ההוראה.

    
שעות שבועיות לא פרונטליות:

אלה שעות עבודה שבועיות שאינן שעות שבהן אתם נמצאים בכיתה ושאינן נלוות להן. כך לדוגמא, אם בנוסף לשיעור המועבר על ידכם והמטלות הנלוות לו אתם מתבקשים לבדוק תרגילים של קורס אחר, יש לציין כאן את מספר השעות השבועיות הנדרשות לצורך בדיקת התרגילים של הקורס האחר.
   
    
שעות סמסטריאליות לא פרונטליות:

לעיתים היקף העבודה אינו נחלק באופן שווה על פני שבועות הסמסטר אלא מרוכז בתקופה קצרה. כך למשל, אם במהלך שבועות הסמסטר אתם נדרשים לבדוק תרגילים והדבר דורש מכם שעתיים כל שבוע, אנא ציינו זאת בסעיף הקודם. אם אתם נדרשים לבדוק מבחנים בתום הסמסטר, אין משמעות רבה לחישוב שבועי, ויש לציין כאן את סך כל מספר שעות בדיקת המבחנים.
  
    

המחשבון נועד לסייע לכם לבדוק האם השכר החודשי שאותו אתם מקבלים תואם את היקף המשרה שלכם. שימו לב כי המחשבון מציג את השכר הבסיסי לפני החזרי הוצאות נסיעה, הפרשים וניכויים. לאמור, המחשבון אינו מציג את השכר "ברוטו" או את ה"סכום בבנק" אלא רק את שכר היסוד, תוספת השכר, תוספת השחיקה ותוספת הוותק. לפירוט על תלוש השכר ומרכיביו, ראו את מצגת תלוש השכר. אם ישנה אי התאמה ואתם סבורים שהשכר שאותו אתם מקבלים קטן ממה שהוא אמור להיות, אנא צרו איתנו קשר בהקדם האפשרי.

תקן העסקה:

 

המחשבון נועד לסייע לכם לבדוק האם חישוב הוותק שלכם נעשה כראוי ובהתאם לאופן החישוב שנקבע בהסכם השכר. אם ישנה אי התאמה ואתם סבורים שהוותק המופיע בתלוש השכר קטן ממה שהוא אמור להיות, אנא צרו איתנו קשר בהקדם האפשרי.

תקן העסקה: