טופס הצטרפות לארגון הסגל האקדמי הזוטר 

טופס בקשה לתקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה

טופס החזר הוצאות נסיעה - יש למסור את הטופס במחלקת שכר בקומה 24 במגדל, או ע"י הדואר האוניברסיטאי הפנימי, או בפקס : 04-8240038.

לבקשה לתשלום תגמולי מילואים בנוסף לשכר העבודה לעובד אשר יוצא לשירות מילואים שאינו מתבצע בשעות העבודה יש למלא את טופס הצהרה על אי היעדרות מהעבודה בעת שירות מילואים.

טופס הצהרה לקביעת מסלול העסקה.

טופס בקשה לבדיקת זכאות לפיצויי פיטורין.

טופס יפוי-כח לעוזר מחקר המבקש להשתמש בשירותי ספריה

הנחיות למילוי טופס 101