Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום, 

תביעה של הארגון על קיצוץ בהיקף משרה ללא שימוע ושלא על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

בבית הדין לענייני עבודה הסתיימה בפשרה תביעה שהגיש הארגון בגין פיטורים שלא כדין, לאחר שמשרתו של עמית הוראה קוצצה מבלי שנעשה לו שימוע ותוך התעלמות מדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות שחל על התובע בשל מצבו הבריאותי.

במסגרת הסכם פשרה שילמה האוניברסיטה למרצה סכום של 48,000 ש"ח.

אנו רואים חשיבות רבה בהקפדה על כך שהעסקתם של חברי הארגון תנוהל באופן הוגן ומכובד. אם היקף העסקתכם באוניברסיטה קוצץ או הסתיים שלא כדין, אנא פנו אלינו כדי שנוכל לבדוק אם יש מקום לפנות לבית הדין בדרישה לפיצוי כספי.

טופס 101 אלקטרוני לשנת 2016

מחלקת שכר שלחה לכל עובדי האוניברסיטה בדוא"ל הודעה על מילוי של טופס 101 אלקטרוני לשנת 2016.

במסך הראשון יש להקליד את: מספר החברה, שהינו 25 מספר תעודת זהות, וסיסמא שהיא קוד הזיהוי שבתלוש השכר.

אנא הקדימו למלא את הטופס, כדי שלא תחויבו בשיעור מס מקסימלי החל מתחילת השנה.

אם אינכם מועסקים באוניברסיטה בשנת 2016 באוניברסיטת חיפה, אין צורך שתמלאו את הטופס.

בברכה,
ועד הארגון