Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

חברות וחברי הארגון שלום,

אסיפה כללית - בחירות לוועד הארגון

אסיפה כללית של הארגון תתקיים ביום ראשון 20.6.2021 בשעה 11:00, באמצעות זום.

לאסיפה מוזמנים כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, עוזרי מחקר, מורים לשפות בחוזה מיוחד, מדריכים ומורי המכינה.

כדי שנוכל להיערך מראש ולוודא שמינוי הזום שלנו מספיק למספר המשתתפים, אנא אשרו השתתפותכם במייל חוזר. לאחר אישור ההשתתפות יישלח אליכם קישור זום להשתתפות באסיפה.

על סדר היום:

1. קביעת מועד לבחירות לוועד הארגון

2. אישור תקנון בחירות (כאן)

3. אישור ועדת בחירות

נשמח לראותכם, השתתפותכם חשובה.

 

בברכה,
ועד הארגון