Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום,

החזרים לקרן קשרי מדע (קקמ"ב) לדוקטורנטים ודוקטורנטיות המועסקים בסגל הזוטר
מבדיקה של הארגון עולה כי בשנת הלימודים תש"פ (בתקופת הקורונה) בוצע קיזוז בקרן קשרי מדע לדוקטורנטים (קקמ"ב) שמועסקים בסגל הזוטר, קיזוז שמקורו בטעות במחלקת שכר של האוניברסיטה.
לאחר פניית הארגון לאוניברסיטה עודכנו כי יחידת השכר תפעל להחזיר לתלמידי המחקר את ההפחתה שבוצעה בתש"פ בתחילת חודש זה (יולי).
תלמידי מחקר שמועסקים השנה יוכלו לראות את ההחזר בקרן.
תלמידי מחקר שסיימו את העסקתם בסוף שנה"ל תש"פ יקבלו בחזרה את הקקמ"ב שהופחת.
בכל שאלה ובירור בנושא אתם מוזמנות ומוזמנים ליצור איתנו קשר.

סדנאות קיץ ביחידה לנוער שוחר מדע בטכניון בתחומי המדע וההנדסה
היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה בטכניון מציעה סדנאות לקיץ לנוער המעוניין להרחיב את אופקיו ולהכיר נושאים חדשים ומגוונים בתחומי המדע וההנדסה.
לפרטים נוספים ולהרשמה ראו כאן.
* הארגון אינו קשור לסדנאות עצמן ורק מפרסם את עצם קיומן.

אנו מאחלים לחברות וחברי הסגל תקופת מבחנים מוצלחת וחופשת קיץ מהנה ובריאה,
ועד הארגון