Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

 

הודעה לבוחרים בעניין קיומם של שבעה מועמדים לבחירות תשפ"א

לקריאת ההודעה היכנסו לכאן

 

אסיפה כללית דחופה

בהתאם להודעת ועדת הבחירות, תכונס אסיפה כללית דחופה להצבעת אמון בשבעת המועמדים לוועד המנהל של הארגון. החלטת האסיפה הכללית המאשרת את שבעת המועמדים תהא החלטה המאשרת את בחירתם ומינויים לתפקיד הוועד המנהל של העמותה (וזאת במקום קיום שני ימי הבחירות).

האסיפה תתכנס ביום שני 2.8.2021 בשעה 10:00 באמצעות זום.

לאסיפה מוזמנים כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, עוזרי מחקר, מורים לשפות בחוזה מיוחד, מדריכים ומורי המכינה.

כדי שנוכל להיערך מראש ולוודא שמינוי הזום שלנו מספיק למספר המשתתפים, אנא אשרו השתתפותכם במייל. לאחר מכן יישלח אליכם קישור זום להשתתפות באסיפה.

 

נשמח לראותכם, השתתפותכם חשובה.

בברכה,
ועד הארגון