Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגונים שלום,

המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות הודיעה השבוע על סדרה של צעדים ארגוניים, כתגובה לגרירת הרגליים של ועד ראשי האוניברסיטאות במו"מ על הסכם שכר קיבוצי חדש לסגל הבכיר.

אנו תומכים במאבקו הצודק של הסגל הבכיר לתוספות שכר מול יוקר המחייה הגובר, ומקווים שוועד ראשי האוניברסיטאות והאוצר יתעשתו במהרה.

מחר, יום שני ה 1.5, תתקיים שביתת אזהרה של הסגל הבכיר בכל האוניברסיטאות ובהמשך השבוע יתקיימו שביתות אזהרה נוספות בחיפה והטכניון (שלישי), תל אביב ובר אילן (רביעי), העברית ובן גוריון (חמישי).

ההוראה המוטלת עלינו תמשיך להתנהל כסדרה. עם זאת, נבקש מכן ומכם שלא לבצע כל עבודה נוספת שתתבקשו לעשות כתוצאה מהעיצומים של חברי הסגל הבכיר ובפרט לא לנקוט בכל צעד שמחליש או מסכל את מאבקם.

 

בסולידריות,

המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות חיפה, תל־אביב, בר־אילן, העברית ובן־גוריון.

 לוגו מועצה מתאמת