Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

אי אפשר להפריד בין משמעותו הייחודית של יום הנשים, החוגג את עצמאותן של נשים, לבין הבחירה והמשמעות מאחורי ארגון של עובדות.

היום נשים מקבלות פחות שכר על אותה העבודה, נתקלות בחסמי קידום בסולם הדרגות מעצם היותן נשים, נפגעות ביתר שאת מחוסר האיזון בין פנאי ועבודה שקיים בשוק העבודה המודרני.

מקצועות בהן קיים רוב נשי מאופיינים גם היום בשכר נמוך ולעיתים בסטיגמה חברתית שלילית.

על כולנו לזכור ביום האישה הזה שזכויות נשים בשוק העבודה מעולם לא ניתנו, אלא תמיד הושגו במאבק עיקש ומשותף.

בברכה,
ועד הארגון