Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

  

אנו מאחלים לחברות וחברי הסגל האקדמי הזוטר שהחלו היום את שנת הלימודים הצלחה רבה! 

מחר תתקיים ישיבת מו"מ בין נציגי הארגון לבין האוניברסיטה להסכם שכר קיבוצי חדש לסגל הזוטר.

אנו מקווים כי המו"מ יהיה יעיל ומהיר ויעניק לחברות וחברי הארגון סוף סוף ביטחון תעסוקתי ויצמצם את פערי השכר בין חבריו.

אנו תומכים גם בעמיתינו באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בן גוריון שפתחו היום בשביתה לאור סירוב המוסדות שלהם לקיים מו"מ ישיר ולהיענות לדרישותיהם המוצדקות, זאת כארבע שנים מאז שהסתיים ההסכם הקיבוצי הקודם.

נשוב ונעדכן אתכם בכל התפתחות.

בברכה,
ועד הארגון