דירוג משתמשים: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 

אל חברי וחברות הארגון

רשימת המועמדים הסופית לבחירות לוועד המנהל של העמותה:

 

טל נוה - החוג ללשון העברית

קים יובל - בי"הס הבינלאומי

עמית צריקר - החוג לעבודה סוציאלית

איגור קליינר - החוג לסטטיסטיקה

עו"ד שאול בלגי - הפקולטה למשפטים

בוריס לבדנקו - החוג לסטטיסטיקה

הלל וקס - היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה

 

אל ארגון הסגל האקדמי הזוטר-

ביום 13.6.19 התכנסה האספה הכללית של העמותה והחליטה כי תערכנה בחירות למינוי חברי הוועד המנהל של העמותה באופן שלתפקיד ייבחרו סך הכל 7 חברים.
במועד שנקבע כמועד הסופי להגשת מועמדויות התברר כי שבעה מועמדים בלבד העמידו עצמם לבחירת החברים.
מאחר והחלטת האספה הכללית קובעת כי לתפקיד ייבחרו שבעה חברים בהליך הצבעה אלקטרונית שתבוצע על ידי כלל חברי העמותה, ומאחר וקיומם של שבעה מועמדים בלבד אינו תואם ואינו מצריך מנגנון של בחירות במתכונת עליה הוחלט באספה הכללית מיום 13.6.19, בנסיבות, מתבקשת האספה הכללית להתכנס ולהחליט את מי מההחלטות הבאות כדלקמן:
החלטה, ולפיה, כל שבעת המועמדים שהציעו עצמם לתפקיד חברי הוועד המנהל יבחרו באספה הכללית לתפקיד. במצב דברים זה לא יתקיים הליך הבחירות כפי שהוחלט באסיפה מיום 13.6.19 ושבעת המועמדים יבחרו מכוח החלטת האספה הכללית ובאישור ועדת הבחירות;
או -
כל החלטה אחרת אותה תמצא לנכון לקבל האספה הכללית בהתאם לתקנון העמותה ותקנון הבחירות תשע"ט אותו אישרה ובהתאם לסמכויותיה כאספה כללית, אשר תהא כפופה לאישור וועדת הבחירות.

 

ניתן ביום 21 ליולי 2019,

שרית גולן-שטיינברג, עו"ד      בועז גור, עו"ד      יואב האריס, עו"ד

ועדת הבחירות                     ועדת הבחירות     ועדת הבחירות

 

האסיפה הכללית תתקיים ביום שלישי 30.7 בשעה 12:00 בבניין הראשי, חדר 713.