דירוג משתמשים: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 

לחברות וחברי הארגון שלום,

האוניברסיטה עדכנה את הארגון על קיצוץ רוחבי בתקציב שנה"ל הבאה, שיבוא לידי ביטוי בצמצום כלל המשאבים המוקצים ליחידות האוניברסיטה כמו גם בתקציבים המוקצים להעסקת הסגל הזוטר - קיצוץ של כ-5%.

קיצוץ כזה מחייב את המעסיק לקיים עם ארגון העובדים הליך היוועצות, שבמסגרתו עליו להעביר מידע ונתונים וכן רשימת עובדים הצפויים להיפגע מן הקיצוץ.

בשלב זה העבירה האוניברסיטה לארגון את פרטיהם של 9 חברים שהיקף העסקתם צפוי להיפגע.

מכיוון שהאוניברסיטה העבירה לארגון רק מידע חלקי וסירבה להעביר את כל המידע הרלוונטי שביקשנו, ואף סירבה להעביר לארגון רשימת עובדים מלאה וסופית לא יכול הארגון למלא את תפקידו בהגנה על חבריו ולגבש עמדה בהליך ההיוועצות.

על כן פנינו אתמול אל בית הדין לעבודה בבקשה לקבל צו מניעה.

בשלב זה החליט בית הדין לאסור על האוניברסיטה לקבל כל החלטה בדבר הפסקת עבודה או צמצומים של מי מהעובדים עד לקיום דיון בנושא בבית הדין בתאריך 3.9.

אם קיבלתם זימון לשימוע לשינוי בהעסקתכם בשנה"ל הבאה בנימוק של קיצוץ תקציבי - אנא פנו אלינו.

נוסיף ונעדכן אתכם.

בברכה,
ועד הארגון,