Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום,

קיבלנו פניות מכמה חברי ארגון שכדי לאפשר את פתיחת הקורס שלהם במודל התבקשו לאשר כי קראו את ההסדר בין האוניברסיטה לבין ארגון הסגל הבכיר בעניין צילום והקלטות שיעורים.
לאחר בדיקה עם האוניברסיטה נמסר לנו כי מדובר בטעות שתתוקן בימים הקרובים.

בינתיים, כדי שתוכלו לקיים את השיעורים שלכם - אשרו את ההודעה. אין לאישור כל משמעות וההסכם לא יחול עליכם.

ההסדר הרלוונטי לסגל הזוטר כולל את הסעיפים הבאים בלבד:
1. השימוש בהקלטה יהיה רק לצרכי הקורס ולסטודנטים הספציפיים של הקורס, והיא תמחק לאחר סיום כל מועדי הבחינות.
2. לא יעשה שימוש בצילומים או בהקלטות לצורך בחינת ביצועי המרצה והערכתו/ה המקצועית

בברכה,
ועד הארגון,