Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

חברות וחברי הארגון שלום,

החלה חלוקת השי
חלוקת השי לחברי הארגון החלה, ובימים הקרובים יישלחו למייל שלך הנחיות כיצד לממש את השי שהזמנת.
אם לא קיבלת מאיתנו מייל עד ליום 25.4.21, נציע תחילה לבדוק שהמייל מאיתנו לא הגיע אל תיקיית הספאם, ואם הוא גם לא שם - אנא כתבו לנו.

רכישת ציוד להוראה מקוונת
חברות וחברי ארגון שרכשו או רוצים לרכוש ציוד להוראה מקוונת יכולים לקבל החזר כספי על ההוצאה מהאוניברסיטה. בתום ההוראה המקוונת, עליהם להעביר את הציוד לאוניברסיטה.
לתשומת לבכם, התקציב שהאוניברסיטה הקצתה לכך מוגבל והבקשות יאושרו על פי סדר הגעתן. 
חברת או חבר ארגון המעוניינים בהסדר השאלה זה - אנא פנו אלינו לקבלת פרטים על אופן הגשת הבקשה. 

קרן השתלמות
החל מחודש אוקטובר 2020 ברירת המחדל שאליה מופרשים דמי ההשתלמות של עובדי האוניברסיטה היא קרן ההשתלמות "מנורה מבטחים". דמי הניהול הנגבים עומדים על 0.13% לשנה. חברי ארגון אשר החלו את עבודתם באוניברסיטה לפני אוקטובר 2020 ושברצונם להעביר את הכספים ל"מנורה מבטחים" יכולים לפנות לנציגת "מנורה מבטחים", רוית כהן, בטלפון: 050-4049274 או במייל: COHENR@NEWMIVT.CO.IL.

בברכה,
ועד הארגון