Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום,
האסיפה הכללית השנתית של הארגון תתכנס ביום חמישי 20.05.2021 בשעה 12:00 באמצעות זום.

לאסיפה מוזמנים כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, עוזרי מחקר, מורים לשפות בחוזה מיוחד, מדריכים ומורי המכינה.

כדי שנוכל להיערך מראש ולוודא שמינוי הזום שלנו מספיק למספר המשתתפים, אנא אשרו השתתפותכם במייל חוזר. לאחר אישור ההשתתפות יישלח אליכם קישור זום להשתתפות באסיפה.

על סדר היום:

1. דו"ח גוף מבקר חיצוני

2. אישור דו"חות שנתיים 2020 (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי)

3. עדכונים על המו"מ להסכמי שכר חדשים (הסכם הסגל הזוטר והסכם המכינה)

נשמח לראותכם, השתתפותכם חשובה.

בברכה,
ועד הארגון