Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

מזה שנתיים מנסה הארגון לנהל משא ומתן עם האוניברסיטה על הסכם קיבוצי חדש לשיפור השכר ותנאי ההעסקה שלנו.
לאחר דיונים רבים וממושכים הגענו להסכמות עם האוניברסיטה על תוספות שכר לכלל חברי הארגון, וכן לביטול צורת ההעסקה של המורים מן החוץ והעסקתם כעמיתי הוראה. הסכם זה הוגש כמתחייב לאישור הממונה על השכר באוצר, אך הוא סרב לאשרו.
משא ומתן חדש נפתח, כשבמסגרתו ביקשנו להגיע להסכם שעיקרו מתן תוספות שכר לחברי הארגון, בדומה לזה שנחתם בטכניון.
משא ומתן זה הגיע למבוי סתום כאשר נדרשנו לחתום על הסכם שבו חברי ארגון שבודקים עבודות ומבחנים יועברו מהעסקה בכתב מינוי להעסקה לפי שעות.

בשנתיים האחרונות השקיע הארגון מאמצים רבים והפגין גמישות רבה מול דרישות האוניברסיטה כדי להגיע להסכם, וצוות המשא ומתן שלנו עשה כל שביכולתו כדי לקדם את ההסכמות. עם זה, דרישות האוניברסיטה מהוות פגיעה משמעותית בתנאי ההעסקה של חברות וחברי ארגון רבים ועמדתנו היא שלא ניתן לחתום על ההסכם במתכונתו הנוכחית.

בשבוע שעבר התכנס ועד הארגון לישיבה מיוחדת כדי לדון בדברים ולשקול את צעדינו הבאים.
השבוע צפויה להתקיים פגישה בהשתתפות הארגון, האוניברסיטה והממונה על השכר באוצר.

נשוב ונעדכן.

בברכה,
ועד הארגון