Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,


הנכן/ם מוזמנות/ים לאסיפה כללית דחופה שתתקיים ביום חמישי 24.3 בשעה 13:00, באמצעות זום.

על סדר היום:
הכרזת סכסוך עבודה מזה שנתיים מנסה הארגון לנהל משא ומתן עם האוניברסיטה על הסכם קיבוצי חדש לשיפור השכר ותנאי ההעסקה שלנו.
על אף שהושגה הסכמה בנוגע למרבית המחלוקות, נותרו עדיין עניינים שלא הושגה לגביהם הסכמה, והאוניברסיטה אף גוררת את רגליה במשך חודשים בקבלת אישורים מהממונה על השכר לגבי הסוגיות שכבר הוסכמו.
והכל, תוך שהיא מסרבת לשלם את תוספות השכר באופן רטרואקטיבי כפי שהיה באוניברסיטאות האחרות.

ההכרזה על סכסוך עבודה היא צעד הכרחי שנובע מהתנהלותה של האוניברסיטה והממונה על השכר, ועשויה להוביל לצעדים ארגוניים שיכולים להחריף עד כדי שביתה כוללת.לאסיפה מוזמנים כל חברות וחברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, עוזרי מחקר, מורים לשפות בחוזה מיוחד, מדריכים ומורי המכינה.

כדי שנוכל להיערך מראש ולוודא שמינוי הזום שלנו מספיק למספר המשתתפות/ים, אנא אשרו השתתפותכן/ם במייל חוזר. לאחר אישור ההשתתפות יישלח אליכן/ם קישור זום להשתתפות באסיפה.

השתתפותכן/ם חשובה!
בברכה,

ועד הארגון