Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

בהמשך להודעתנו מיום 14.3 באסיפה כללית דחופה שהתקיימה בזום היום (24.3), התקבלה החלטה על הכרזת סכסוך עבודה של הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה.  

הכינוס בזום בא לאפשר לכמה שיותר חברות/י סגל להשמיע את קולן/ם, וכפי שנאמר באסיפה, מטעמי זהירות אנו נדרשים לאשרר את ההחלטה גם באסיפה שתתקיים פיזית.  

על כן, הנכן/ם מוזמנות/ים לאסיפה כללית דחופה אשר תאשרר את ההחלטה כאמור. 

האסיפה תתקיים ביום שני 28.3 בשעה 11:00, במשרדי הארגון (בניין אשכול, קומה 6, חדר 615).

בברכה,
ועד הארגון