Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

אתמול הגיש הארגון לאוניברסיטה ולממונה על יחסי עבודה במשק הודעה על סכסוך עבודה של הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה, בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של הארגון מיום 14.3 ו-24.3.

הסכסוך יכנס לתוקפו ביום 13.4.2022.

הסכסוך הוגש אחרי כשנתיים שבהן מנסה הארגון לנהל משא ומתן עם האוניברסיטה על הסכם קיבוצי חדש לשיפור השכר ותנאי ההעסקה שלנו. לצערנו בחודשים האחרונים גוררת האוניברסיטה רגליים בקבלת אישורים מהממונה על השכר, וזאת על אף שרובן ככולן של הסוגיות כבר הוסכמו.

כתוצאה מכך נשללות מחברי הארגון תוספות שכר שמקבלים חברות וחברי הסגל הזוטר בכל שאר האוניברסיטאות במשך השנתיים האחרונות.

אנו מצפים שההכרזה על סכסוך עבודה תביא לסיום המשא ומתן ולחתימה על הסכם, ולא לצעדים ארגוניים שיכולים להחריף עד כדי שביתה כוללת.

אנחנו מודות ומודים לחברות וחברי הארגון הרבים שפנו אלינו בשבוע האחרון בבקשה לסייע ולקחת חלק פעיל במאמצים לסיים את המו"מ עם הסכם שכר ראוי והוגן. העזרה של כל אחת ואחד מכם חשובה. חברות וחברים שמעוניינים להתנדב ועדיין לא פנו אלינו, אנא כתבו לנו.

לצד העדכון על המאבק שאנו נאלצים לנהל בימים אלה על תנאי ההעסקה שלנו, ובנימה חיובית יותר, חג הפסח מתקרב. בהמשך היום נוציא הודעה גם על השי לחג שנחלק השנה, כמדי שנה.

נשוב ונעדכן בכל התפתחות; אתן/ם מוזמנות/ים לפנות אלינו בכל שאלה, הצעה ויוזמה.

בברכה,
ועד הארגון