Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

אתמול (3.4.22) התקיימה פגישת משא ומתן עם האוניברסיטה במטרה לנסות לגשר על הפערים שנותרו ולהגיע לנוסח הסכם.

בפגישה התברר כי טרם התקבלו הערות הממונה על השכר על חלק מסוגיות שסוכמו בין הארגון והאוניברסיטה וכי אלו יועברו לארגון רק ביום שלישי או רביעי.

בחודשים האחרונים האוניברסיטה גוררת רגליים בהגעה לנוסח סופי ומאושר של ההסכם הקיבוצי על ידי הממונה על השכר.
כתוצאה מכך נשללות מחברי הארגון תוספות שכר שמקבלים חברות וחברי הסגל הזוטר בכל שאר האוניברסיטאות.
סוגיה עיקרית שעדיין לא הושגה לגביה הסכמה הנה הפיצוי לחברי הסגל הזוטר בגין העיכוב בכניסת ההסכם לתוקף.

הארגון עושה כמיטב יכולתו לנצל את 15 הימים ממועד הכרזת סכסוך העבודה כדי למצות את המשא ומתן ולהגיע לחתימה על הסכם, אשר ימנעו את הצורך בצעדים ארגוניים.

נשוב ונעדכן בכל התפתחות; אתן/ם מוזמנות/ים לפנות אלינו בכל שאלה, הצעה ויוזמה.

בברכה,
ועד הארגון