Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

האסיפה הכללית השנתית של הארגון תתכנס ביום חמישי 16.06.2022 בשעה 12:00 באמצעות זום.
לאסיפה מוזמנים כל חברות וחברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, עוזרי מחקר, מורים לשפות בחוזה מיוחד, מדריכים ומורי המכינה.
כדי שנוכל להיערך מראש ולוודא שמינוי הזום שלנו מספיק למספר המשתתפים, אנא אשרו השתתפותכם במייל חוזר.
לאחר אישור ההשתתפות יישלח אליכם קישור זום להשתתפות באסיפה.

על סדר היום:
1. אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2021
2. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2021
3. אישור שינויים בתקנון הארגון (התקנון והשינוי המוצע מצורף)
4. בחירת גוף מבקר חיצוני, רו"ח יפה בנימין-קרופניק
5. העלאת דמי טיפול ארגוני ל 0.8%

נשמח לראותכם, השתתפותכם חשובה.

חלוקת השי לחג הפסח תשפ"ב תסתיים ביום חמישי, 9.6.22 בשעה 14:00.

אם טרם אספתן/ם את השי, נשמח שתגיעו לקבלו.
אם תרצו שאדם אחר יאסוף את השי שלכן/ם, יש לצייד אותו ביפוי כוח בחתימתכן/ם + צילום של תעודת הזהות שלכן/ם.

השי ימסר רק אם חתמתן/ם על טופס הצטרפות לארגון.

בברכה,
ועד הארגון