Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברות וחברי הארגון שלום, 

 

להזכירכם, האסיפה הכללית השנתית של הארגון תתכנס מחר, יום שני 19.06.2023 בשעה 16:00 באמצעות זום.

 

לאסיפה מוזמנים כל חברות וחברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, עוזרי מחקר, מורים לשפות בחוזה מיוחד, מדריכים ומורי המכינה.

 

כדי שנוכל להיערך מראש ולוודא שמינוי הזום שלנו מספיק למספר המשתתפים, אנא אשרו השתתפותכם במייל חוזר.

לאחר אישור ההשתתפות יישלח אליכם קישור זום להשתתפות באסיפה.

 

על סדר היום:

1. אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2022

2. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2022

3. אישור שינויים בתקנון הארגון (התקנון והשינוי המוצע מצורף)

4. קביעת מועד הבחירות לוועד, אישור תקנון הבחירות, ומינוי ועדת בחירות או מנהל בחירות

5. הצגת פעילות - קשר עם חברי הארגון

 

נשמח לראותכם, השתתפותכם חשובה.

 

בברכה,

ועד הארגון