Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

    30 במאי, 2024

חברות וחברי הארגון שלום,

כידוע, בימים אלה מתקיים מו"מ ארצי בין ארגוני הסגל לבין ועד ראשי האוניברסיטאות (ור״ה) על הסכם שכר קיבוצי חדש, וזאת לאחר שנחתמו כבר הסכם המסגרת במשק והסכם השכר של הסגל הבכיר.

בפגישות האחרונות העלו האוניברסיטאות דרישה שערורייתית לשינוי היקף המשרה המלאה של חברי הסגל מ-10 ל-12 שעות הוראה שבועיות לעמיתי הוראה ומ-8 ל-12 שעות תרגול והוראה שבועיות למסטרנטים ודוקטורנטים – וזאת ללא תוספת שכר!

הצעתן המבישה של האוניברסיטאות להסכם שכר, שאמור לפצות אותנו על שחיקת השכר ועליית המחירים, תביא להפחתת שכר אפקטיבית בהיקף של 17% בשכר של עמיתי הוראה ושל 33% בשכר של מסטרנטים ודוקטורנטים. לשם השוואה, תוספות השכר שישולמו בתקופת ההסכם לעובדים ועובדות במגזר הציבורי ובסגל הבכיר הן לפחות בשיעור של 11%, ובסקטורים מסוימים אף כפול מזה.

לאחר שסירבנו להצעה המבזה הזו, הציעו האוניברסיטאות להחיל את הפחתות השכר רק על חברי וחברות סגל חדשים שעבודתם תחל לאחר חתימת ההסכם. משמעותה של הצעה מעוותת ומושחתת זו היא של יצירת דור ב' שיקבל שכר נמוך עוד יותר מהשכר הלא-גבוה ממילא של "דור א" הנוכחי, בעבור עבודה זהה.

יתר על כן, בהיעדר בטחון תעסוקתי, ברור גם שהצעת האוניברסיטאות לייצר דור ב' של עובדים תוביל להחלפת כל חברי הסגל הקיימים בחברי סגל חדשים וזולים עוד יותר. ברור שזו מטרת ההצעה, במיוחד לאור העובדה שהאוניברסיטאות מסרבות לכל שיפור שהצענו לבטחונם התעסוקתי של חברי הסגל. 

ארגוני הסגל מתנגדים באופן גורף לכל ניסיון לכפות עלינו מודל מבזה של העסקה קבלנית, ואנו סבורים שמדובר בהצעה צינית במיוחד בתקופה זו, בה חברי וחברות סגל רבים שלנו משרתים במילואים, וכולנו נרתמים למען המערכת האוניברסיטאית ולמען הסטודנטים והסטודנטיות שמשרתים במילואים או נפגעו מהמלחמה.

אנו תוהים, אם דווקא המשבר הכללי שכולנו שרויים בו, הוא הסיבה שהאוניברסיטאות הרשו לעצמן להגיש הצעה מחפירה שכזו? האם יש סגלים ונושאי תפקידים אחרים שהסכימו לספוג הפחתת שכר לאור המשבר? ומדוע דווקא אלה שנמצאים בתחתית סולם השכר ועושים עבודתם נאמנה נדרשים שוב ושוב לשלם את המחיר?

פנינו באופן מידי למנכ״ל ועד ראשי האוניברסיטאות כדי שיתערב ויסיר את ההצעה. אם הדבר לא ייעשה, לא תיוותר לנו כל ברירה אלא להכריז על סכסוך עבודה ולא לפתוח את שנת הלימודים הבאה.

 

ביחד ננצח,
שחר
ד״ר שחר פרנק
יו"ר המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות