Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

האסיפה הכללית השנתית של הארגון תתכנס ביום ראשון 30.06.2024 בשעה 14:00 באמצעות זום.

לאסיפה מוזמנים כל חברות וחברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, עוזרי מחקר,

מורים לשפות בחוזה מיוחד, מדריכים ומורי המכינה.

כדי שנוכל להיערך מראש ולוודא שמינוי הזום שלנו מספיק למספר המשתתפים, אנא אשרו השתתפותכם במייל חוזר.

לאחר אישור ההשתתפות יישלח אליכם קישור זום להשתתפות באסיפה.

על סדר היום:

1. אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2023

2. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2023

3. שינוי שם העמותה מ-"ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה" ל-"ארגון הסגל האקדמי באוניברסיטת חיפה"

4. דיווח ודיון על המשבר במשא ומתן הארצי להסכם שכר קיבוצי מול ועד ראשי האוניברסיטאות

 

נשמח לראותכם, השתתפותכם חשובה.

בברכה,
ועד הארגון